Οι μεταλλικές βάσεις,  είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς μας επιτρέπουν να συγκρατήσουμε με τη χρήση σιλικόνης το φυτίλι στο κέντρο του κηροπηγίου. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη καύση, διασφαλίζοντας ότι το κερί θα σβήσει όταν φτάσει στο τέλος του.

Filter